Zabezpečíme vypracovanie projektu v spolupráci so skúsenými a pružnými architektmi

Spracujeme projekt do 3D podoby, prejdeme si všetky detaily a zapracujeme Vaše predstavy. Šetríme tak Vaše finančné prostriedky pri realizácii stavby

Pre Vašu konkrétnu predstavu exteriér aj interiér dokážeme zvizualizovať do fotorealistickej podoby 

... a samotnú stavbu aj kvalitne zrealizujeme

ATACON, s.r.o.
IČO: 43963919
Šenkvická cesta 3
DIČ:2022535570
902 01 Pezinok
IČ DPH: SK2022535570
+421 (0) 907940758
+421 (0) 907940758
Spoločnosť zapísaná ORSR BA1,vl.č.50435/B, odd.Sro
Číslo účtu: SK7011000000002927900206

© 2021

  • Facebook